MINDSHIFTS TESTVÆRKTØJSKASSE TIL FORSKELLIGE MÅLGRUPPER

 

I Mindshift tager vi den faglige kompetenceafdækning alvorligt og vi går til værks med henblik på at udfordre og rykke kandidatens Mindset om sig selv for at frembringe et MINDSHIFT.

 

Til den faglige kompetenceafdækning bruger vi grundige og målrettede spørgeteknikker og kommer dermed rundt om alt relevant for at nå ind til den faglige og professionelle profil. Resultatet synliggøres via: En kompetenceprofil hvor der er sat begreber på formelle og uformelle kompetencer, tilegnet via uddannelse, erhvervserfaring mm.

 

Processen: I processen hjælper vi kandidaten med at reflektere over åbenlyse og latente ressourcer, hvor vi får italesat og får sat spotlight på styrker og færdigheder som kandidaten kan have overset.

 

PEOPLE TOOLS PROFILVÆRKTØJ FOR DANSKTALENDE KANDIDATER
I MINDSHIFT tager vi også screening af personlighed, afdækning af personprofil og personlige styrker og svagheder alvorligt. Vi arbejder professionelt med testværktøjer vi er trænede i og uddannede til at håndtere. Vi har forskellige testværktøjer afhængig af målgruppen og konteksten og formålet med anvendelse. Eksempelvis har vi et team der er certificeret I profileringsværktøjet People Tools. Dette team bestående af Karen Ørnholt og Emir Degirmenci, udbyder for dansktalende kandidater: En personprofil (for individet), en samarbejdsprofil (for brug I team), en Lederprofil til brug for rekruttering af ledere.  Derudover udbyder vi i People tools regi også PLI testen, som test af Kognitive færdigheder (sidstnævnte test) bruges bl.a af virksomheder som Mærsk i rekruttering.

 

Hvad får virksomheden og kandidaten ud af people tools værktøjet?

 

 • En konkret rapport med resultater af besvarelsen og øget indsigt i personens profil.
 • En dialog og tilbagemelding om personens styrker og svagheder med udgangspunkt i besvarelsen.
 • En indsigt i personens potentielle kompetencer, ift. eksempelvis evne til gennemslagskraft, grundighed, teamfærdighed, omstillingsparathed m.flere.

 

PERSONLIGHED OG FÆRDIGHEDSTEST FOR UDENDLANDSKE KANDIDATER PÅ MODERSMÅL
For kandidater med flygtninge og indvandrerbaggrund eller østeuropæisk arbejdsmigrant baggrund, der er mere rutinerede i fremmedsprog, som arabisk, urdu, tyrkisk, polsk, rumænsk  engelsk mm. har vi andre testværktøjer der typificerer personligheden og afdækker personlige ressourcer og færdigheder. Kandidaten udfylder på modersmål og vores værktøj giver en dansk eller en engelsk rapport hvor kommunen og virksomheden via samtykke fra kandidaten kan læse resultatet, udover kandidaten selv kan læse med og få forøget selvindsigt.

 

Hvad får kandidaten med flygtninge eller indvandrerbaggrund eller dennes kommune og potentielle arbejdsgiver ud af sådan en test?

 

 • En videns baseret indsigt i en unik persons profil og færdigheder. (Til kommune og virksomheder)
 • Øget selvindsigt for kandidaten ift. egne personlige ressourcer og færdigheder.
 • Rapporten der genereres vil bl.a vise, personens færdigheder og træk ift. eksempelvis: Ærlighed, energiniveau, samarbejde,loyalitet, selvkontrol, social begavelse, vedholdenhed, flittighed.
 • De er vigtige færdigheder, som ikke fremgår af kandidatens uddannelsespapirer eller CV.

 

Suppleret med et personligt interview, vil profilen ved hjælp af vores testværktøj fremstå meget tydeligere end uden. De 120 spørgsmål som kandidaten selv besvarer på under 20 min, er ikke lige noget man fra person til person kan få nået at stille og besvare på en meningsfuld måde. Der er testværktøjet både meget effektivt, valideret via højt antal respondenter der sammenlignes med, samt kontrolsikret via kontrolspørgsmål.

Er faglighed ikke nok- hvorfor teste kandidater for personprofil, personlighedstype, personlige styrker og svagheder?

De hurtige og korte svar er:
1) Fordi ikke to mennesker er ens. Der er ikke to socialrådgivere, eller sagsbehandlere, socialrådgivere, advokater, eller psykologer, der er ens. Ligesom der ikke er to mennesker med flygtninge og indvandrerbaggrund uagtet deres profession, der er ens.
2) At blive en succes i jobbet er lige så meget afhængig af personlige faktorer som motivation, indstilling, samarbejdsevne mm. og de sociale konsekvenser det har.
3) Seriøse virksomheder der tager rekruttering alvorligt, bruger i højere grad testværktøjer, sammen med jobinterviews og samtaler.

Hvad får vores kunder, kommuner og virksomheder og kandidater ud af vores testværktøjer?

 • En konkret rapport med oversigt over resultaterne fra testen.
 • En professionel tilbagemelding på rapportens resultater og hvad den viser om kandidaten.  Kandidaten får øget indsigt i egne styrker og udviklingspotentialer.

Det lidt længere og grundigere svar på hvorfor faglige og formelle kompetencer skal understøttes af værktøjer der screener, personlighed, personprofil og personlige styrker og svagheder:
I tidligere tider kunne man gemme sin personlige identitet bag arbejdslivets titler eller faglige uddannelser. Rollen som psykolog, advokat, læge, socialrådgiver, jobkonsulent, tolk, eller afdelingsleder og chef gav uden videre en person autoritet eller mening. Dette er efterhånden blevet historie. I den senmoderne verden bliver titler og faglige facader mere udfordrede og er genstand for at krakelere. Vi lever i personlighedernes tidsalder, hvor der stilles mere og mere krav til hvem og hvordan man er som personlighed, og hvordan man samspiller med andre mennesker.  Mennesket bag titler og faglige uddannelser for større og større opmærksomhed og betydning for succes på arbejdspladsen og omverdenen og kollegaer er interesseret i at vide personligheden der gemmer sig bag den nye leder, nye medarbejder og kommende kollega.
I den senmoderne og efterhånden mere gennemsigtige og datadrevne verden er selvet i stigende grad blevet udgangspunkt for opmærksomhed og eftertanke. Rollens betydning bliver mere og mere overskygget af identiteten, personligheden, personprofilen, de personlige styrker og svagheder, som tillægges større og større vægt ift. job, ansættelse, samarbejde og karriere generelt.

Det kan kortfattet siges at: Personlighed, personprofil og personlige faktorer som styrker og svagheder har betydning for:

 • Lederens vurdering af hvorvidt personligheden bag fagligheden  vil blive en succes i virksomheden og i den specifikke stilling.
 • Personen egen vurdering, idet det skaber større selvindsigt og mulighed for personlig udvikling.
 • Samspillet mellem personen, personens kollegaer og leder, idet indsigt i personligheden skaber større indsigt og tydeligere videns grundlag for at vurdere muligheder og risici for et potentielt samarbejde.

Hvad så med priser, hvad koster en rekruttering? Hvad betaler man får en rapport på en kandidat og hvordan er processen i praksis?

Det kan vi ikke svare på ud fra et generelt spørgsmål, fordi i det ovenstående har vi opridset 3 testværktøjer. Vi har ligeledes skitseret flere målgrupper. Sidst men ikke mindst ligner en profilering og rekrutteringsproces, ikke en anden. Du kan som kunde både købe hele pakken, eller dele af pakken. Du kan udvælge afhængig af dit formål og den kontekst hvori testen skal indgå. Derfor anbefaler vi et uforpligtende møde og samtale, før processen skydes i gang. I sådan en samtale kan vi afdække behovet ud fra en dialog og vejlede ift. hvad der kan dække behovet. Når du under dialogen har fået indblik i hvad du har behov for, så vil prisen afhængig af produktet du vælger fremstå tydeligt.
En dialog og en behovsafdækning er uforpligtende og følger med i vores service til vores kunder. Båder kommuner og virksomheder og kandidater.

Ring/skriv for at bestille et møde med en konsulent fra MINDSHIFT: 30 58 66 44.
Vi vender tilbage max en dag efter forespørgslen

+ Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev

Kontakt mig!

Hey! Skal du ikke have besked når vi udgiver et nyt blogpost? Eller spændende tilbud skræddersyet til dig? Så tilmeld dig forneden og vær en del af MINDSHIFT. Vi sender dig eksklusive tilbud uden at spamme dig 😀

Du bliver kontaktet snarligt

Ny bog på vej
"Sådan får du 100 borgere i job på rekord tid
- kunsten at bygge bro mellem jobcentre, borgere og virksomheder"

Ny bog på vej

"Sådan får du 100 borgere i job på rekord tid

- kunsten at bygge bro mellem jobcentre, borgere og virksomheder"

Følg med os. Ønsker du udpluk af bogen i digital version, så tilmeld dig.

You have Successfully Subscribed!