Arbejdsmarkedsuddannelser – AMU-kurser

 

MINDSHIFT udvider løbende sit netværk blandt AMU kursusudbyderne eftersom der i Danmark er  3500 AMU-kurser. MINDSHIFT tilsigter at kunne tilbyde en bred palette af muligheder så alle borgeres forskellige behov dækkes således at opkvalificering til mange brancher med jobåbninger er muligt. MINDSHIFT er pt. ekstern leverandør til AMU-skoler inden for lastbil-, bus-, taxa- og flextrafik. Du kan tilmelde en kursist på et bus, taxi, lastbil hold, ved at skrive en mail til mindshift@mindshift.dk hvor du oplyser om kursistens cpr.nr, telefon nr. og holdet der skal tilmeldes til, så sørger vi for resten og svarer tilbage inden 24 timer. Der etablere løbende andre samarbejder med AMU-kursusudbydere indenfor andre felter, du kan ringe eller skrive for at høre om vi kan tilbyde kurser indenfor dine ønskers ramme.   

I det følgende kan du læse mere om, hvordan du med et AMU-kursus kan udvide dine kompetencer og få foden ind på arbejdsmarkedet.

Hvad er AMU?

AMU er en forkortelse for ”arbejdsmarkedsuddannelser”. AMU har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. AMU udvikles og godkendes i et tæt samarbejde mellem Undervisningsministeriet og arbejdsmarkedets parter.Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

Hvad får jeg ud af AMU?

Alle AMU kurser er kompetencegivende, og nogle af dem giver merit til erhvervsuddannelserne. Man får et uddannelsesbevis for hvert AMU kursus, man gennemfører.

Hvor lang tid varer et AMU forløb?

AMU består af korterevarende kursusforløb – typisk 2-5 dage, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Kan jeg tage AMU?

Alle kan deltage på AMU – men uddannelserne henvender sig primært til faglærte og ufaglærte. Du kan ringe og skrive til os for at høre nærmere om din specifikke situation.

Hvad indeholder AMU?

Der er ca. 3.500 forskellige korterevarende uddannelser, som giver anerkendte kompetencer på arbejdsmarkedet og kan give merit til de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Hvad koster AMU?

Det koster normalt et mindre beløb at deltage.

Priser på deltagerbetaling AMU pr. 1. januar 2017

Deltagergebyret på et AMU-kursus varierer primært fra kr. 108,- til kr. 184,- pr. dag pr. kursist for personer i AMU-målgruppen (personer med en uddannelse til og med erhvervsuddannelses- og gymnasialt niveau samt personer med en forældet videregående uddannelse). Inden for det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetaling bortfalder hvis…

Hvis du for eksempel:

Tilmelding til AMU-kurser sker via portalen efteruddannelse.dk. Her kan du se den fulde pris for et AMU-kursus for deltagere indenfor og udenfor AMU-målgruppen.

Væsentligt at vide om AMU deltagerbetaling

  • Det er altid dit uddannelsesniveau, der afgør, om du skal betale fuldt deltagergebyr, uanset om du er arbejdsgiver, medarbejder eller selvforsørgende. Har du en uddannelse over erhvervsuddannelse eller gymnasialt niveau, opkræves fuldt deltagergebyr. Med vækstplanen har personer med en forældet videregående uddannelse adgang til AMU med lav deltagerbetaling (se taksterne ovenfor).
  • Aftaler med et uddannelsessted om særlige virksomhedstilrettede uddannelsesforløb er indtægtsdækket virksomhed og disse kurser er ikke tilskudsberettigede. I stedet aftales prisen med det pågældende uddannelsessted.
  • Er du ledig, skal din a-kasse/dit Jobcenter godkende din uddannelse/kursusdeltagelse inden endelig tilmelding.
  • Bliver du forhindret i at deltage i et tilmeldt kursus, skal du melde afbud skriftligt til den pågældende skole senest en uge før kursusstart.

Ring 30 58 66 44 eller skriv for et tilbud mindshift@mindshift.dk  , så hjælper vi dig igang.

+ Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev

Kontakt mig!

Hey! Skal du ikke have besked når vi udgiver et nyt blogpost? Eller spændende tilbud skræddersyet til dig? Så tilmeld dig forneden og vær en del af MINDSHIFT. Vi sender dig eksklusive tilbud uden at spamme dig 😀

Du bliver kontaktet snarligt

Ny bog på vej
"Sådan får du 100 borgere i job på rekord tid
- kunsten at bygge bro mellem jobcentre, borgere og virksomheder"

Ny bog på vej

"Sådan får du 100 borgere i job på rekord tid

- kunsten at bygge bro mellem jobcentre, borgere og virksomheder"

Følg med os. Ønsker du udpluk af bogen i digital version, så tilmeld dig.

You have Successfully Subscribed!